Hygiene innredning 2018-10-08T09:59:50+00:00

Kan brukes til å frakte

KJØTT, FISK,
& MELKEPRODUKTER

DRIKKEVARER

CATERING

IS-KREM

DYREMAT

BLOMSTER

MEDISIN

TRANSPORT

KONTRAKT & LEIE

RESPEKTERER MILJØET

Vi bruker naturlige ressurser på den beste måten ved å bruke resirkulert materiale med lav påvirkning på miljøet. Produktet har vært ISO 14001 sertifisert siden 2012.